Obec Drnovice

   DRNOVICE patří k nejstarším obcím v regionu. Leží necelé 4 km západně od okresního města Vyškova na předělu jihovýchodních svahů Drahanské vrchoviny a úrodné nížiny Vyškovské brány, v nadmořské výšce 270 - 290 m n.m.

Významnou krajinnou dominantou okolí je kopec Chocholík /366,5m n.m./ Obcí protéká potok Drnůvka pramenící nad sousední obcí Ježkovice a ústící ve Vyškově do řeky Hané. V současné době mají Drnovice něco přes 2450 obyvatel.

Webové stránky naší obce jsou zde

drnovice1