hrobka pod kostelem

Hrobka tato byla upravena ze vchodu ke dvěma hrobkam, které již dávno byly zhotoveny. Jedné napravo z nynější hrobky pod oltář hlavní vedocí, dostí prostorném sklepení vedoucí, nalézá se mnoho shnilých rakví již pobořených s mrtvolami až na kosti některých shnilých. Leží tam dle údajů starých občánů kněži zdejší fary. Vchod k této hrobce při letoší /1899/ úpravě hrobky bar. Mundyho byl zazděn.

Také nalevo ke kůru vede hrobka, do níž však vchod při zřizování hrobky bar. Mundyho byl zazděn r. 1870