Faráři v Drnovicích od 1580 r.

  1. P. Filip - se připomína 1580 - téhož roku přeložen do Dražovic
  2. P. Jan František Voncký - přichází kolem roku 1630, 1633 odešel
  3. P. Vilém Adam Dobrodinský /polský kněz/ - 4.5. 1634, před r. 1640 odešel do Senice
  4. P. Konstantin Šinal od 17.12.1641
    1650 - 1660 byly Drnovice pod duchovní správou v Dědicích
    1660 - 1680 byly Drnovice pod duchovní správou ve Vyškově

    Číst dál: Faráři v Drnovicích od 1580 r.

Farní kronika od 1893

ROK 1893

Farář Ignác Oplatek přibyl dne 19.dubna 1893 po poledni do Drnovic. Dne 3. září 1893 v neděli odpoledne posvětil novou školu na požadání farářova, děkan Slavkovský P. Josef Svoboda. Ku posvěcení dojel též Výškovský a zemský poslanec, Vyškovský advokát Dr. Ctibor Helcelet.

ROK 1894

Četnými požáry povolila a založila obec dobrovolnou hasičskou jednotu. Prvním starostou byl zvolen p. nadučitel Tomáš Sochor, náčelníkem Josef Gottvald č.92. Dne 11. března obdržel hasičský sbor 34 členů čítající pěknou stříkačku a veškere ostatní nářadí v ceně 1290 zl. od firmy R.A. Smékal z Čech u Prostějova.

ROK 1895

Zima tohto roku byla bohata na závěje. Napadlo mnoho sněhu.

Číst dál: Farní kronika od 1893

Kněží kteří z Drnovic pochází

1.    p. Antonín Gottwald, byl farářem v rodných Drnovicích v létech 1866-1884; pochovaný na starém hřbitově v Drnovicích

2.    p. František Bébar (od Bébarů z Kouta) pochovaný v Žatčanech u Brna

3.    p. Vavřinec Fabiánek (od Němečků), pochovaný r. 1956 na novém hřbitově v Drnovicích

Číst dál: Kněží kteří z Drnovic pochází

Drnovický poklad aneb dům milosrdenství

                Ozdobou Drnovic je zámek a nad ním na vršku stojící kostel (viz foto). Lidé dříve narození si ještě pamatují na Zemský zao­patřovací ústav v Drnovicích, který sídlil právě na zmíněném "zámku". Říkalo se na "zámku".

Číst dál: Drnovický poklad aneb dům milosrdenství