Výuka náboženství pro děti

Ve školním roce 2020/2021  výuka náboženství probíhající na faře Drnovice:

 

  • 1. skupina (předškolní děti + 1. třída ZŠ): ve čtvrtek 16.45 - 17.45 hod. vždy 1x za 14 dní.
  • 2. skupina (2. + 3.třída ZŠ): v pondělí 17.00 - 18.00 hod.(příprava na 1. svaté přijímání).
  • 3. skupina (4. - 9. třída ZŠ): ve středu 17.15 -18.15 hod.

 

Vyučující: Mgr. Tereza Příborská

 

Každý první pátek měsíce se děti a rodiny z farnosti účastní mše svaté v 18 hod. /v zimním období v 17 hod./