Výuka náboženství pro děti

Ve školním roce 2021/2022  výuka náboženství probíhající na faře Drnovice:

 

  • 1. skupina (předškolní děti): v úterý 17.15 - 18.00 hod. vždy 1x za 14 dní.
  • 2. skupina (1. + 4.třída ZŠ): v úterý 16.30 - 17.15 hod.(příprava na 1. svaté přijímání).

 

Vyučující: Mgr. Tereza Příborská

 

Každý první pátek měsíce se děti a rodiny z farnosti účastní mše svaté v 18 hod. /v zimním období v 17 hod./