Pomodleme se spolu

Modlitby matek

Modlitby matek je katolické modlitební hnuti. Je to jeden z mnoha způsobů jak se maminky můžou postarat o své děti. Být matkou v křesťanském duchu znamená neustále se za své dítě modlit, a to nejen když je dítě malé ale po celý jeho život. Modlitba za své dítě je nejlepším způsobem realizaci mateřství.

Hnuti s názvem „Modlitby matek“ nabízí maminkám velmi konkrétný způsob společné modlitby v kruhu pár osob.
V naší farnosti již několik matek se každou neděli v 18,30 schází na faře modlitbě. Pokud byste se chtěli připojit kontaktujte pí. Janu Příborskou.

 

 

Živý růženec

Již několik let se mnozí naši farnici modli „živý růženec“. Každý měsíc se členové růžencové růže modli na jednotlivé úmysly. Moderátorkou drnovské „růže“ je pí. Halasová. Zájemci o přidání se k této skupině můžou kontaktovat faráře anebo pí.Halasovou.