Dnes

Květen
13
Čtvrtek

Aktuálně

 

Adorace Nejsvětější svátosti oltářní.

Každou sobotu od 17 hod. do 17,30 hod.

Během adorace je příležitost ke zpovědi.

Kostel otevřený pro osobní modlitbu

Každou sobotu od 12 hod. do 17,30 hod

 

 

 

 

 

 

 

Nově na naších stránkách

Klikněte na nabídku "Nabízíme" a pak "Výuka náboženství" - Naše katechetka připravila pro děti, mládež ale i po dospěle několik inspiraci a nápadu na prožití postní doby.

----------- 

Zahrejte si (dospěli i nejstarší - vyzkoušejte, je to i pro vás) počítačovou hru pro křesťany!

Skupina pěti her s názvem "Největší příběhy všech dob" si klade za cíl ukázat Bibli jako zdroj moudrosti a poznání. Jedná se o pět příběhů biblických osobnosti. Hry lze spustit pomocí webového prohlížeče (budete hrát on line) nebo si do počítače nebo tabletu či mobilu nainstalovat rovnou aplikaci GEOFUN a pak hrajete i bez připojení na internet. Všechny vytvořené hry jsou volně dostupné bez nutnosti registrace. Vznik her financovala Česká biskupská konference.

Aktuálně jsou k dispozici tyto hry - příběhy:
„Může jeden člověk zachránit celý národ?“ je název hry, kterou provází královna Persie Ester. Být královnou není snadná věc zejména, když musí řešit úkol, jak zachránit národ, ze kterého sama pochází. Ve druhé hře „Co zaseješ, to také sklidíš“ společně s Jákobem lze prožít jeden z velkých příběhů izraelského národa a pomoci při řešení životních situaci, které ho potkávaly na jeho životní pouti.  Víra je důvěra v to, co člověk doufá, a jistota v to, co nevidí. Víra prochází zkouškou, když člověk podléhá třeba pochybnostem či strachu. Jak na to, aby víra byla opět pevná? To prozradí průvodce Petr, původně Šimon, v pořadí již třetí hře „Petrův zdar“. Život přináší různé situace, někdy také kotrmelce a zvraty. Je důležité, aby z těchto situaci člověk vyšel posilněn. Ve hře „Jak jsem oslepl a uzřel“ lze zjistit, co přinesl světu život Saula neboli Pavla z Tarsu. Není na světě známější příběh, než ten, který vypráví Marie, žena tesaře Josefa, v další hře „Můj syn Ježíš“. Je o jejím synu – Ježíši, který je bez pochyby nejznámější osobou na světě. 

 ------------

Srdečně Vás zveme na rodinný farní zájezd!

4. červenec – 6. červenec 2021

Poutní místo Turzovka

Poutní místo Skalka u Trenčína

Poutní místo Svatý Hostýn

Pobyt v lázeňském městě Trenčianske Teplice

Ubytování v Hotelu Flóra, polopenze, bazén, sauna, dvoulůžkové pokoje…

 Cena 3 000 Kč.           Přihlášky po telefonu anebo v zákristií.

 

Nedělní kázání může někomu být dlouhé, příliš dlouhé...Znám to z vlastní zkušenosti :-)

Na těchto stránkách Vám nabízím radikálně zkrácenou verzí toho, co kážu v našem kostele.

 

P. Mikuláš - farář

 

+++

24.12.2017 - 4.neděle adventní

 Čekání v mnoha případech je postojem spojeným s pasivivním nic nedělánim. Pokud se jedná o čekání na Krista musí zde platit zcelá pravý opak. No tak! Nespí, bdí, vzchop se! Pán příchází, je blízko!

 

+++

17.12,2017 - 3. neděle adventní

 

Mezi vámi stojí ten, koho vy neznáte.
Toto prohlášení sv. Jana Křtitele z dnešního evangelia potvrzuje nejistotu, kterou má v sobě každý člověk. Nejsme schopní lidskou silou poznat toho, kteremu věříme a v koho doufáme. Toto v nás vyvoláva sklíčenost a smutek.
Kdysi sv. otec Pio, kapucín z San Giovanni Rotondo požádal určitého profesora mediciny zda by se ujál stanoviska primáře v nově postavené nemocnici. Ten se bránil slovy: „otče, to nemohu. Přece víte, že já v Boha nevěřím.” Svatý mistyk mu odpověděl „synu, však Bůh věří v tebe!"
Ano, jak povzbuzující je to, že Bůh nás zná, že Bůh nám věří, že on nás miluje!

 

+++

10.12.2017 - 2. neděle adventní

 

Když jsem byl malý kluk, velmi rád jsem si hrál s železniční dráhou. Všechno to vlastně patřilo mému tátovi. Občas se stálo, že jsem mezi množstvím křižovatek a výhybek nějakou tu výhybku neuhlídal přestavit na správnou kolej. Pak neštěstí bylo jen otázkou času. Jedoucí na proti sobě vlakové sklady nabouraly do sebe a já jsem měl po zábavě. Rozzlobený tatínek mne odeslal do mého pokoje a dál už si hrál sám.
V dnešní liturgií Božího slova několikrát slišímě výzvu: Připravte cestu Panu!
Pokážde, když cestu svého života neuhlídáme, nastavíme si špatně výhybku si zaděláváme na neštěstí. A cesta štěstí je jen jedná! Ta, která vede do Betléma, ke Kristu.

 

+++

3.12.2017 - 1. neděle adventní

 

Nikdo nevíme den ani hodinu kdy se nám příjde setkat tváří v tvář s Ježíšem. Nemůžeme to poznat.
A proto nás Bůh vyzývá k neustálému bdění.
Ono bdění spočívá v tom, aby každý neustále žil na plno tím, k čemu Bůh ho povolal.
Žít vlastním povoláním poctivě, věrně a důsledně. Každého z nás Pan Bůh povolal k něčemu zvláštnímu. Každého z nás Pan Bůh do života nějak zaukoloval. Až se Kristus vrátí je důležité, aby nás spatřil jako ty nejlepší správce vlastních životů.
Bdít znamená hlídaět si a starat se o Boží život u nás.

 

+++

26.11.2017 - 34. neděle v mezidobí Slávnost Ježíše Krista Krále /25.neděle po seslání Ducha svatého/

 

Konec liturgického roku, který dnes slavíme nám připomíná, že všechno jednou končí. Táto myšlenka nás může naplňovat pesimistickým neklidem a smutkem. Narozdíl však od všech smutných konců, kterých dosvědčujeme v každodenním životě je tu jedinečný konec, jenž jak žadný jiný je nanejvýš optimistickým zvěstunem obnoveného pokračování. Pokračování v Kristu. On je králem království, které nezná konce. Království, které zaznívá nekončícím veselím a radostí. Pouze jedno je takové království, pouze jeden je takový život, pouze jeden je takový král. Ježíš Kristus.
Jak dobře mu patřit , jak dobře v něm žít!

 

+++

19.11.2017 - 33. neděle v mezidobí /24. neděle po seslání Ducha svatého/

Zodpovědnost za dar víry. 

Hřivny z dnešního evangelia jsou obrazem darů, které Bůh rozdává každému z nás. Největším darem je víra. Víra daná nám ve křtu nesmí byt uložená a zakopaná. Nestačí se spokojít s tím, že jí máme. Je na každém z nás, abychom ji dennodenně v sobě množili. Modlitbou, účastí na svátostech, poctivým a křesťanským způsobem života.

+++

12.11.2017 - 32. neděle v mezidobí /23. neděle po seslání Ducha svatého/

 

+++

5.11.2017 - 31. neděle v mezidobí /22. neděle po seslání Ducha svatého/

Ježíš v dnešním evangeliu prohlašuje: Dělejte a zachovávejte všechno, co vám řeknou...přestože sami podle toho nejednají.

Pan Bůh málo kdy by mohl jednat podle naších skutků. Náš život a chování není tolik přesvatý. A přesto Bůh nám nikdy nepřestává naslouchat.

Dělat a zachovávat všechno co nám kážou církevní činitele ne vždy je jednoduché, obzvlášť když někdy sami kážou vodu a pijí víno. Je to však postačující důvod abychom neměli tu vodu pít?! Však voda Božího slova a Boží učení je život!

Libí se mi písnička Jarka Nohavici: Pijte vodu, pijte, pijte vodu, pijte vodu a nepijte rum! 

 

+++

29.10.2017 - 30. neděle v mezidobí /21. neděle po seslání Ducha svatého/

     Toto je první a nejdůležitější přikázání: Miluj Pana Boha...Zda se, že dnešní doba píše novou podobu Evangelia, které za první přikázání a vlastně i jediné považuje lásku k bližnímu. Obracení se člověka k člověku, třebaže potřebujícímu a v nouzi je v moderním světě prioritou. Zatímco Ježíš nás neustále vyzývá k dávání bezpodmínečné přednosti Bohu. Bůh je vždy na prvním místě. Skutečná láska k bližnímu začíná vždy láskou k Bohu. Mirou naši lásky k bližnímu je míra naší lásky k Bohu.

     I dnes položme Ježíšovi stejnou otázku jak onen učitel Zákona z Evangelia. Co v životě je nejdůležitější, Páne? Které přikázání je pro nás první ze všech? Jsem si jist Jeho odpovědi: První a nejdůležitější přikázání je toto: Miluj Pana Boha...

 

+++

22.10.2017 - 29. neděle v mezidobí /20. neděle po seslání Ducha svatého/

     Dávejte co je císařovo císaři. Velmi bychom se mýlili, kdybychom v tomto prohlášení viděli pouhou radu, zda se mají platit daně nebo nikoliv. Pro Spasitele to nejdůležitější je, aby lide nezapomínali, že jejich opravdový osud není v rukou císaře tohoto světa, nýbrž v rukou Boha. Jak to bylo v době Ježíšově, tak je tomu i dnes.


     V miste přemýšlet co jsem dlužen Bohu, se lide zabývají o to co tento svět je dlužen mně.
Ježíšův vzkaz je pořád stejný: Nezapomínejte dávat Bohu co patří Bohu! Bohu patří čest, chvála a pokorná úcta!

 

+++

15.10.2017 - 28. neděle v mezidobí /19.neděle po seslání Ducha svatého/

 Nezúčastnili se hostiny protože místo hostiteli dali přednost sobě. A Bůh vždy dává přednost člověku. Spíš než na sebe myslí na člověka.

I kdybychom procházeli temnotou rokli našich slabostí a hříchů neztrácejme z obzoru Boha! Ať žijeme jak žijeme to nejdůležitější je se nebát pořad vstupovat do Božího srdce přeplněného milosrdenstvím.

+++

7.10.2017 - 27. neděle v mezidobí /18. neděle po seslání Ducha svatého/

Jedinou starosti Boha je jeho starost o člověka. Největší touhou Boha je aby člověk byl pravdivě šťastný.

Pokud se nechceme úplně ztratit v množství a závažnosti vlastních starosti (často malicherných a často i hříšných), stačí si určit, že ta hlavní bude naše starost o nepřetržitě spojení s Bohem. 

+++

1.10.2017 - 26. neděle v mezidobí /17. neděle po seslání Ducha svatého/

Největší nebezpečí, kterým duch zla ohrožuje život člověka je, když mu našeptává přesvědčeni, že nemá čeho litovat. Že se nemá z čeho zpovídat.

Klíče do brány Ráje jsou totiž tyto tři:

- Nejdřív si člověk musí přiznat nesčetné hríchy, které ve svém životě páchá. 

- Pak jich musí upřímně a z celého srdce litovat.

- Do třetice a nakonec je nezbytné aby Bůh od nás uslyšel každodenní pokorné vyznání: Pane smiluj se nade mnou! Ježíši důvěřují ti!

 

+++

24.9.2017 - 25. neděle v mezidobí /16.neděle po seslání Ducha svatého/ 

Bůh nám naděluje svých milosti /denáry/ nikoliv za odměnu nýbrž jako pomoc k záchraně a abychom měli sílu se zvednout z naších pádů. Boží milostí jsou tím nejkrásnějším vyjádřením Boží lásky k nám.

Každému Bůh dává tolik milostí, kolik člověk zrovna potřebuje.

Jsem schopný si těchto milosti všimnout, přijmout je a žít nimi?

 

+++

19.9.2017 - 24. neděle v mezidobí /15.neděle po seslání Ducha svatého/

Pan Bůh se tě nebude ptát kolikrát ti někdo ublížil, On se tě zeptá kolikrát jsi odpustil ty?

Když se v "Otče náš" modlíš: ...a odpusť mi moje víny jako i já odpouštím mým viníkům... myslíš to opravdu vážně?!

 

Určeno drnovickým donátorům