Nedělní kázání

 

Nedělní kázání může někomu být dlouhé, příliš dlouhé...Znám to z vlastní zkušenosti :-)

Na těchto stránkách Vám nabízím radikálně zkrácenou verzí toho, co kážu v našem kostele. Snad i tato formule někoho povzbudí k osobnímu zamyšlení.

 

P. Mikuláš - farář

 

+++

22.10.2017 - 29. neděle v mezidobí /20. neděle po seslání Ducha svatého/

     Dávejte co je císařovo císaři. Velmi bychom se mýlili, kdybychom v tomto prohlášení viděli pouhou radu, zda se mají platit daně nebo nikoliv. Pro Spasitele to nejdůležitější je, aby lide nezapomínali, že jejich opravdový osud není v rukou císaře tohoto světa, nýbrž v rukou Boha. Jak to bylo v době Ježíšově, tak je tomu i dnes.


     V miste přemýšlet co jsem dlužen Bohu, se lide zabývají o to co tento svět je dlužen mně.
Ježíšův vzkaz je pořád stejný: Nezapomínejte dávat Bohu co patří Bohu! Bohu patří čest, chvála a pokorná úcta!

 

+++

15.10.2017 - 28. neděle v mezidobí /19.neděle po seslání Ducha svatého/

 Nezúčastnili se hostiny protože místo hostiteli dali přednost sobě. A Bůh vždy dává přednost člověku. Spíš než na sebe myslí na člověka.

I kdybychom procházeli temnotou rokli našich slabostí a hříchů neztrácejme z obzoru Boha! Ať žijeme jak žijeme to nejdůležitější je se nebát pořad vstupovat do Božího srdce přeplněného milosrdenstvím.

+++

7.10.2017 - 27. neděle v mezidobí /18. neděle po seslání Ducha svatého/

Jedinou starosti Boha je jeho starost o člověka. Největší touhou Boha je aby člověk byl pravdivě šťastný.

Pokud se nechceme úplně ztratit v množství a závažnosti vlastních starosti (často malicherných a často i hříšných), stačí si určit, že ta hlavní bude naše starost o nepřetržitě spojení s Bohem. 

+++

1.10.2017 - 26. neděle v mezidobí /17. neděle po seslání Ducha svatého/

Největší nebezpečí, kterým duch zla ohrožuje život člověka je, když mu našeptává přesvědčeni, že nemá čeho litovat. Že se nemá z čeho zpovídat.

Klíče do brány Ráje jsou totiž tyto tři:

- Nejdřív si člověk musí přiznat nesčetné hríchy, které ve svém životě páchá. 

- Pak jich musí upřímně a z celého srdce litovat.

- Do třetice a nakonec je nezbytné aby Bůh od nás uslyšel každodenní pokorné vyznání: Pane smiluj se nade mnou! Ježíši důvěřují ti!

 

+++

24.9.2017 - 25. neděle v mezidobí /16.neděle po seslání Ducha svatého/ 

Bůh nám naděluje svých milosti /denáry/ nikoliv za odměnu nýbrž jako pomoc k záchraně a abychom měli sílu se zvednout z naších pádů. Boží milostí jsou tím nejkrásnějším vyjádřením Boží lásky k nám.

Každému Bůh dává tolik milostí, kolik člověk zrovna potřebuje.

Jsem schopný si těchto milosti všimnout, přijmout je a žít nimi?

 

+++

19.9.2017 - 24. neděle v mezidobí /15.neděle po seslání Ducha svatého/

Pan Bůh se tě nebude ptát kolikrát ti někdo ublížil, On se tě zeptá kolikrát jsi odpustil ty?

Když se v "Otče náš" modlíš: ...a odpusť mi moje víny jako i já odpouštím mým viníkům... myslíš to opravdu vážně?!