Nedělní kázání

 

Nedělní kázání může někomu být dlouhé, příliš dlouhé...Znám to z vlastní zkušenosti :-)

Na těchto stránkách Vám nabízím radikálně zkrácenou verzí toho, co kážu v našem kostele.

 

P. Mikuláš - farář

 

+++

24.12.2017 - 4.neděle adventní

 Čekání v mnoha případech je postojem spojeným s pasivivním nic nedělánim. Pokud se jedná o čekání na Krista musí zde platit zcelá pravý opak. No tak! Nespí, bdí, vzchop se! Pán příchází, je blízko!

 

+++

17.12,2017 - 3. neděle adventní

 

Mezi vámi stojí ten, koho vy neznáte.
Toto prohlášení sv. Jana Křtitele z dnešního evangelia potvrzuje nejistotu, kterou má v sobě každý člověk. Nejsme schopní lidskou silou poznat toho, kteremu věříme a v koho doufáme. Toto v nás vyvoláva sklíčenost a smutek.
Kdysi sv. otec Pio, kapucín z San Giovanni Rotondo požádal určitého profesora mediciny zda by se ujál stanoviska primáře v nově postavené nemocnici. Ten se bránil slovy: „otče, to nemohu. Přece víte, že já v Boha nevěřím.” Svatý mistyk mu odpověděl „synu, však Bůh věří v tebe!"
Ano, jak povzbuzující je to, že Bůh nás zná, že Bůh nám věří, že on nás miluje!

 

+++

10.12.2017 - 2. neděle adventní

 

Když jsem byl malý kluk, velmi rád jsem si hrál s železniční dráhou. Všechno to vlastně patřilo mému tátovi. Občas se stálo, že jsem mezi množstvím křižovatek a výhybek nějakou tu výhybku neuhlídal přestavit na správnou kolej. Pak neštěstí bylo jen otázkou času. Jedoucí na proti sobě vlakové sklady nabouraly do sebe a já jsem měl po zábavě. Rozzlobený tatínek mne odeslal do mého pokoje a dál už si hrál sám.
V dnešní liturgií Božího slova několikrát slišímě výzvu: Připravte cestu Panu!
Pokážde, když cestu svého života neuhlídáme, nastavíme si špatně výhybku si zaděláváme na neštěstí. A cesta štěstí je jen jedná! Ta, která vede do Betléma, ke Kristu.

 

+++

3.12.2017 - 1. neděle adventní

 

Nikdo nevíme den ani hodinu kdy se nám příjde setkat tváří v tvář s Ježíšem. Nemůžeme to poznat.
A proto nás Bůh vyzývá k neustálému bdění.
Ono bdění spočívá v tom, aby každý neustále žil na plno tím, k čemu Bůh ho povolal.
Žít vlastním povoláním poctivě, věrně a důsledně. Každého z nás Pan Bůh povolal k něčemu zvláštnímu. Každého z nás Pan Bůh do života nějak zaukoloval. Až se Kristus vrátí je důležité, aby nás spatřil jako ty nejlepší správce vlastních životů.
Bdít znamená hlídaět si a starat se o Boží život u nás.

 

+++

26.11.2017 - 34. neděle v mezidobí Slávnost Ježíše Krista Krále /25.neděle po seslání Ducha svatého/

 

Konec liturgického roku, který dnes slavíme nám připomíná, že všechno jednou končí. Táto myšlenka nás může naplňovat pesimistickým neklidem a smutkem. Narozdíl však od všech smutných konců, kterých dosvědčujeme v každodenním životě je tu jedinečný konec, jenž jak žadný jiný je nanejvýš optimistickým zvěstunem obnoveného pokračování. Pokračování v Kristu. On je králem království, které nezná konce. Království, které zaznívá nekončícím veselím a radostí. Pouze jedno je takové království, pouze jeden je takový život, pouze jeden je takový král. Ježíš Kristus.
Jak dobře mu patřit , jak dobře v něm žít!

 

+++

19.11.2017 - 33. neděle v mezidobí /24. neděle po seslání Ducha svatého/

Zodpovědnost za dar víry. 

Hřivny z dnešního evangelia jsou obrazem darů, které Bůh rozdává každému z nás. Největším darem je víra. Víra daná nám ve křtu nesmí byt uložená a zakopaná. Nestačí se spokojít s tím, že jí máme. Je na každém z nás, abychom ji dennodenně v sobě množili. Modlitbou, účastí na svátostech, poctivým a křesťanským způsobem života.

+++

12.11.2017 - 32. neděle v mezidobí /23. neděle po seslání Ducha svatého/

 

+++

5.11.2017 - 31. neděle v mezidobí /22. neděle po seslání Ducha svatého/

Ježíš v dnešním evangeliu prohlašuje: Dělejte a zachovávejte všechno, co vám řeknou...přestože sami podle toho nejednají.

Pan Bůh málo kdy by mohl jednat podle naších skutků. Náš život a chování není tolik přesvatý. A přesto Bůh nám nikdy nepřestává naslouchat.

Dělat a zachovávat všechno co nám kážou církevní činitele ne vždy je jednoduché, obzvlášť když někdy sami kážou vodu a pijí víno. Je to však postačující důvod abychom neměli tu vodu pít?! Však voda Božího slova a Boží učení je život!

Libí se mi písnička Jarka Nohavici: Pijte vodu, pijte, pijte vodu, pijte vodu a nepijte rum! 

 

+++

29.10.2017 - 30. neděle v mezidobí /21. neděle po seslání Ducha svatého/

     Toto je první a nejdůležitější přikázání: Miluj Pana Boha...Zda se, že dnešní doba píše novou podobu Evangelia, které za první přikázání a vlastně i jediné považuje lásku k bližnímu. Obracení se člověka k člověku, třebaže potřebujícímu a v nouzi je v moderním světě prioritou. Zatímco Ježíš nás neustále vyzývá k dávání bezpodmínečné přednosti Bohu. Bůh je vždy na prvním místě. Skutečná láska k bližnímu začíná vždy láskou k Bohu. Mirou naši lásky k bližnímu je míra naší lásky k Bohu.

     I dnes položme Ježíšovi stejnou otázku jak onen učitel Zákona z Evangelia. Co v životě je nejdůležitější, Páne? Které přikázání je pro nás první ze všech? Jsem si jist Jeho odpovědi: První a nejdůležitější přikázání je toto: Miluj Pana Boha...

 

+++

22.10.2017 - 29. neděle v mezidobí /20. neděle po seslání Ducha svatého/

     Dávejte co je císařovo císaři. Velmi bychom se mýlili, kdybychom v tomto prohlášení viděli pouhou radu, zda se mají platit daně nebo nikoliv. Pro Spasitele to nejdůležitější je, aby lide nezapomínali, že jejich opravdový osud není v rukou císaře tohoto světa, nýbrž v rukou Boha. Jak to bylo v době Ježíšově, tak je tomu i dnes.


     V miste přemýšlet co jsem dlužen Bohu, se lide zabývají o to co tento svět je dlužen mně.
Ježíšův vzkaz je pořád stejný: Nezapomínejte dávat Bohu co patří Bohu! Bohu patří čest, chvála a pokorná úcta!

 

+++

15.10.2017 - 28. neděle v mezidobí /19.neděle po seslání Ducha svatého/

 Nezúčastnili se hostiny protože místo hostiteli dali přednost sobě. A Bůh vždy dává přednost člověku. Spíš než na sebe myslí na člověka.

I kdybychom procházeli temnotou rokli našich slabostí a hříchů neztrácejme z obzoru Boha! Ať žijeme jak žijeme to nejdůležitější je se nebát pořad vstupovat do Božího srdce přeplněného milosrdenstvím.

+++

7.10.2017 - 27. neděle v mezidobí /18. neděle po seslání Ducha svatého/

Jedinou starosti Boha je jeho starost o člověka. Největší touhou Boha je aby člověk byl pravdivě šťastný.

Pokud se nechceme úplně ztratit v množství a závažnosti vlastních starosti (často malicherných a často i hříšných), stačí si určit, že ta hlavní bude naše starost o nepřetržitě spojení s Bohem. 

+++

1.10.2017 - 26. neděle v mezidobí /17. neděle po seslání Ducha svatého/

Největší nebezpečí, kterým duch zla ohrožuje život člověka je, když mu našeptává přesvědčeni, že nemá čeho litovat. Že se nemá z čeho zpovídat.

Klíče do brány Ráje jsou totiž tyto tři:

- Nejdřív si člověk musí přiznat nesčetné hríchy, které ve svém životě páchá. 

- Pak jich musí upřímně a z celého srdce litovat.

- Do třetice a nakonec je nezbytné aby Bůh od nás uslyšel každodenní pokorné vyznání: Pane smiluj se nade mnou! Ježíši důvěřují ti!

 

+++

24.9.2017 - 25. neděle v mezidobí /16.neděle po seslání Ducha svatého/ 

Bůh nám naděluje svých milosti /denáry/ nikoliv za odměnu nýbrž jako pomoc k záchraně a abychom měli sílu se zvednout z naších pádů. Boží milostí jsou tím nejkrásnějším vyjádřením Boží lásky k nám.

Každému Bůh dává tolik milostí, kolik člověk zrovna potřebuje.

Jsem schopný si těchto milosti všimnout, přijmout je a žít nimi?

 

+++

19.9.2017 - 24. neděle v mezidobí /15.neděle po seslání Ducha svatého/

Pan Bůh se tě nebude ptát kolikrát ti někdo ublížil, On se tě zeptá kolikrát jsi odpustil ty?

Když se v "Otče náš" modlíš: ...a odpusť mi moje víny jako i já odpouštím mým viníkům... myslíš to opravdu vážně?!