Červen

Slavnosti

a svátky

 

- ČERVEN

 

 

02.06.2019     - 7. neděle velikonoční

09.06.2019     - Slavnost – Seslání Ducha Svatého

13.06.2019     - Svátek – Ježíš Kristus, nejvyšší a věčný kněz

16.06.2019     - Slavnost – Nejsvětější Trojice

20.06.2019     - Slavnost – Tělo a Krev Páně – Boží Tělo

23.06.2019     - 12. neděle v mezidobí

24.06.2019     - Slavnost – Narození sv. Jana Křtitele

28.06.2019     - Slavnost – Nejsvětější Srdce Ježíšovo

29.06.2019     - Slavnost – sv. Petr a Pavel

30.06.2019     - 13. neděle v mezidobí

 

 

 

 

 

 

 

Ježíš Kristus, nejvyšší

a věčný kněz

8.června, svátek

 

Slavení tohoto svátku je stanoveno na čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha svatého.

Náš Pán Ježíš Kristus je nejvyšší kněz navěky podle řádu Melchisedechova (Žid 5,10), jak si dnes připomínáme odpovědí k liturgickému žalmu. Melchisedech (pam. 26. 8.) je svou obětí předobrazem kněžství Ježíše Krista. Tento velekněz tím, že naplnil Otcovu vůli a přinesl sám sebe na oltáři kříže jako oběť za spásu celého světa, je prostředníkem mezi námi a Bohem Otcem, který v něm má od věků zalíbení.

 

"Kristova výkupná oběť je jedinečná, přinesená jednou provždy. Je však zpřítomňována v eucharistické oběti církve. Totéž platí pro Kristovo jediné kněžství: je zpřítomňováno služebným kněžstvím, aniž je tím umenšována jedinečnost Kristova kněžství. ,Vždyť jen Kristus je pravý kněz, zatímco ostatní jsou jeho služebníky.ʻ" (KCK 1545) .