Srpen

Slavnosti

a svátky

- SRPEN

  

05.08.2018   - 18. neděle v mezidobí

06.08.2018   - Svátek – Proměnění Páně

09.08.2018   - Svátek – sv. Terezie Benedikta od Kříže

10.08.2018   - Svátek – sv. Vavřinec

12.08.2018   - 19. neděle v mezidobí

15.08.2018   - Slavnost – Nanebevzetí Panny Marie

19.08.2018   - 20. neděle v mezidobí

24.08.2018   - Svátek – sv. Bartoloměj

26.08.2018   - 21. neděle v mezidobí

 

 

Nanebevzetí

Panny Marie

Historie slavnosti:

 

Dnešní den se začal slavit v Jeruzalémě už v V. století. V dalším století ho začal slavit celý křesťanský Východ a od VII. stol. byl slaven v Římě. Během pozdějších dob se Nanebevzetí Panny Marie stávalo nejčastějším titulem mariánských kostelů. Z velkých teologů byli výraznými představiteli této pravdy v první polovině VIII. stol. sv. German a sv. Jan Damašský.

Dogmatické vyjádření pochází od papeže Pia XII. z 1.11. 1950 a říká se v něm, že Panna Maria obdržela hned po odchodu z tohoto světa celou slávu, protože byla vzata do nebe s tělem i duší a nemusí čekat jako ostatní zemřelí na oslavení až na konci věků. Tímto byla potvrzena staletá víra křesťanů.

 

 

sv. Vavřinec

 

10. srpna, svátek

 

Postavení:            jáhen, mučedník

Úmrtí:                    258

Patron:                  archivářů, jáhnů, chudých, správců majetku, kuchařů, sklenářů, hasičů, duší v očistci; Španělska, města Říma a Florencie

Atributy:               almužna, bičování, jáhenská dalmatika, palma, rošt, sokol

 

Španěl, přijatý Sixtem II. do počtu sedmi římských jáhnů, měl krom jiných služeb za úkol i péči o chudé, nemocné a byl správcem církevního jmění. Za krutého pronásledování rozdal všechny peníze i cennosti církve chudým, a když na něj bylo naléháno, aby je vydal, poukázal na nemocné a chudé se slovy: "Zde je naše věčné bohatství, které vždycky vynáší." To mu vyneslo mučení a vstup do Božího království z rozžhaveného roštu.

 

 

 

Cítil jsem se

jako vyždímaný hadr,

absolutně na dně