Dnes

Leden
20
Sobota
adorace v 15 hod. Mše v Ježkovicích v 17 hod.

Leden

1.1.

 

Po

Na poděkování Pánu Bohu za 50 let života za Boží pomoc a ochranu P.M. Do dalších let

2.1.

17,00

Út

Za Boží požehnání a pomoc pro vnučku a zdraví pro celou rodinu

3.1.

17,00

St

Za nenarozené děti a za ochranu Panny Marii a dary Ducha svatého pro rodiče čekající narození dítěte

4.1.

8,00

Čt

Za Anežku a Vojtěcha Tihelkovy, syna Vojtěcha, dceru Boženku a zetě

5.1.

17,00

Vigilie Slavnosti Zjevení Páně – Tří Krále

Za Marii Adamcovu, 2 manžele a dcery s rodinami

6.1.

17,00

So

Mše v Ježkovicích

7.1.

8,00

Ne

Slavnost Křtu Páně

Za Boží požehnání, dar víry pro rodinu Steinerovu

8.1.

 

Po

 

9.1.

17,00

Út

 

10.1.

17,00

St

Za živou a zemřelo rodinu Mačkalovu

11.1.

8,00

Čt

Za rodiny Navrátilovu, Bastlovu, Šrámkovu, za dar víry  a za duše v očistci

12.1.

17,00

Za rodiče Annu a Emila Burianovy

13.1.

17,00

So

Mše v Ježkovicích

14.1.

8,00

Ne

Za rodiče Dvořákovy a Hrbkovy a žijící rodinu. 

15.1.

 

Po

 

16.1.

17,00

Út

Za Boží požehnání, dary Ducha svatého, dar víry a zdraví pro celou rodinu

17.1.

17,00

St

Za dar zdraví, Boží požehnání pro celou rodinu

18.1.

8,00

Čt

Za Štěpánku Tomšikovu, manžela a děti

19.1.

17,00

Za sestru Lucietu Grecovu a za zemřelé kněze, kteří působili v Drnovicích

20.1.

17,00

So

Mše v Ježkovicích

21.1.

8,00

Ne

Za Vladimiru a Pavla Čtvrničkovy, rodinu Tomšíkovu a za duše v očistci

22.1.

 

Po

 

23.1.

17,00

Út

 

24.1.

17,00

St

Za Jarmilu Kudličkovou a žijící rodinu

25.1.

8,00

Čt

Za manžela a pravnuka Marečka

26.1.

17,00

Za Miroslavu Valáškovou a žijící rodinu

27.1.

17,00

So

Mše v Ježkovicích

28.1.

8,00

Ne

Za Marii Bastlovou a manžela

29.1.

 

Po

 

30.1.

17,00

Út

Za rodiče Kummerovy  a duše v očistci

31.1.

17,00

St

Za Františka a Miladu Badnářovi a syny Jiřího, Stanislava a Jana

 

Kalendář pro kontrolu mešních úmyslů