Dnes

Prosinec
2
Středa

Vážení farnici! 

 

Každý křesťanský život se staví na mši svaté!

Srdečně Vás zvu k účasti na Eucharistii!

 

 

Informace o bohoslužbách v době proticovidových opatření

 A. Mše svatá

 Od 23.listopadu se muže bohoslužby zúčastnit 20 osob. Tento počet se do budoucna může měnit podle aktuálních oznámení vlády ČR.

Mše během týdne:

    V předsíni kostela (žebračka) každá osoba je povinná si vyzvednout jeden obrázek, který následně odloží v kostele u dřevěné pokladnice. Počet obrázků vždy odpovídá počtu dovolené přítomnosti lidi v kostele. A proto nebude-li v předsíni už žádný obrázek, to znamená, že vstup dalším osobám do kostela je zakázán.

Mše v neděli a o Vánocích   

  Pro usnadnění farníkům účast na nedělní mši svaté stanovím následující pravidlo:

V předsíni kostela na stolku jsou vyložené na jednotlivé nedělní bohoslužby celé adventní a vánoční doby vstupenky. Počet vstupenek vždy odpovídá dovolenému počtu účastníků.

V průběhu týdne anebo přímo v neděli začínaje 22.listopadů si každý farník může kdykoli pro sebe vyzvednout vstupenku na jakoukoliv budoucí nedělní mši s tím, že těchto nedělních vstupenek muže si vyzvednout maximálně na tři neděle. (Tím se umožní účast na nedělní bohoslužbě v průběhu adventní a vánoční doby alespoň několikrát většímu množství farníků).

 Na mše v průběhu týdne vstupenky nejsou. V těchto dnech platí pravidlo: jsou v košíčku obrázky – můžeš vstoupit.

 B. Svaté přijímání mimo mši

Farnicí, kteří se kvůli omezení počtu osob nebudou moci zúčastnit mši, můžou se zúčastnit obřadu svatého přijímání mimo mši, který se bude konat vždy v neděli v 8,45. I v tom případě platí pravidlo, že tohoto obřadu se najednou může v kostele zúčastnit pouze stanovený vládním opatřením počet lidi.

Svaté přijímání mimo mši jiným způsobem než předepsaným Českou biskupskou konferenci (dekret ČBK č.j. 415/2019 není dovoleno.

 C. Svatá zpověď 

Příležitost ke zpovědi bude v kostele po celou adventní dobu vždy půl hodiny před každou mši svatou od úterý do pátku. V případě potřeby také po mši.

 

  

 

 

 

 

 

Římskokatolická farnost Drnovice
Zákostelí 415
683 04 DRNOVICE

farář: ThLic. Mgr. Mikuláš Wawrowski

tel:      +420 776 710 710
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
web:    kostel.farnostdrnovice.cz

___________________________

 

IČ: 61729833
bankovní spojení: 171439501/0300 

Patron farnosti - Sv. Vavřinec jáhen a mučedník


Pro vyřízení úřední nebo duchovní záležitosti s knězem, je třeba předem telefonický anebo osobně vždy po mši svaté v sakristii kostela domluvit datum a hodinu setkání.

Určeno drnovickým donátorům